• Rotator - Slide 1
  • Rotator - Slide 2

Informacje

powrót do góry

Informacje ogólne

Stosowanie aparatów rentgenowskich powinno być bezpieczne – dla pracowników, dla pacjentów i dla osób postronnych. Bezpieczne i zgodne z wymaganiami przepisów.

Zespół Projekt-Rentgen oferuje usługi projektowe i doradcze w zakresie ochrony radiologicznej dla zakładów diagnostyki obrazowej i gabinetów stomatologicznych wyposażonych w aparaty rentgenowskie.

Wykonaliśmy kilkadziesiąt projektów osłon stałych i opracowaliśmy kilkanaście kompletów dokumentacji niezbędnej do wydania zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich, w tym dokumentacji systemu zapewnienia jakości. Mamy duże doświadczenie w branży, w której działamy, ale mimo to zawsze jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Zależy nam bowiem na tym, by nasze opracowania były zoptymalizowane pod kątem Państwa potrzeb, zrozumiałe i przyjazne w stosowaniu. W myśl zasady, którą wyznawał Albert Einstein, że „wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej”.

Zapraszamy do współpracy.

Projekt osłon stałych

Określa, czy istniejące ściany, stropy, drzwi i ewentualnie okna w pomieszczeniu, w którym planowana jest instalacja aparatu rentgenowskiego stanowią wystarczające zabezpieczenie przed przenikaniem promieniowania. Jeśli tak nie jest, w projekcie zostaną zamieszczone informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń, które należy uwzględnić przystosowując pomieszczenie na potrzeby gabinetu rentgenowskiego.

Projekty spełniają wymagania Polskiej Normy, obowiązujących przepisów i zasady ALARA – „As Low, As Reasonably Achievable” (tak mało promieniowania, jak to rozsądnie możliwe), a zespół Projekt-Rentgen dołoży starań, by zapewnienie bezpieczeństwa pogodzić z indywidualnym podejściem do każdego zlecenia. Aby zamówić projekt osłon stałych, należy wypełnić formularz zamówienia. Można też zapoznać się z jego zawartością i przekazać analogiczne co do zakresu dane w dogodnej dla Państwa formie (w treści e-maila, w rozmowie telefonicznej, faksem, przesyłką listową).

Dokumentacja pracowni

Obejmuje m.in: instrukcję ochrony radiologicznej, zakładowy plan postępowania awaryjnego, program szkoleń oraz dokumentację systemu zapewnienia jakości (księgę jakości, procedury ogólne). Przygotowanie tych dokumentów mogą Państwo powierzyć zespołowi Projekt–Rentgen. Szanując Państwa przyzwyczajenia, wszystkie dokumenty oferujemy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Zapewniamy zgodność dokumentacji z wymaganiami odpowiednich przepisów, także w przypadku ich nowelizacji.

Jeżeli uzupełnią Państwo wyżej opisaną dokumentację o: projekt osłon stałych, instrukcje obsługi, dokumentację techniczną oraz wyniki testów odbiorczych i/lub specjalistycznych urządzeń radiologicznych, a także orzeczenia lekarskie pracowników stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz o certyfikaty: uprawnień inspektora ochrony radiologicznej i ukończenia szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta, uzyskają Państwo pełną dokumentację niezbędną do wydania zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich.

Zaufali nam

powrót do góry

Kontakt

powrót do góry

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu.
Odpowiemy na pytania. Udzielimy informacji. Zasugerujemy rozwiązania.

tel: +48 605 25 06 30
fax: +48 22 203 46 64
zespol@projekt-rentgen.pl

Formularz zamówienia

Poniżej znajduje się formularz zamówienia projektu osłon stałych. Wypełniony formularz lub analogiczne co do zakresu dane prosimy przesłać mailem, faksem lub przesyłką listową.

Formularz (.doc, 96KB)

Formularz kontaktowy